LANDGOED DE WOLFSKAMER

Flora en fauna

 

Fauna


Door het afwisselende landschap voelen veel dieren zich thuis op de Wolfskamer. Akkers en natuurlijke graslanden zijn vaak omzoomd door bosjes en houtwallen. Daarnaast is er ook voldoende open gebied om ruimte te bieden aan diverse soorten weidevogels. Ook het verspreid aanwezige water in de vorm van poelen, grachten, sloten en de meanderende Esvelderbeek speelt een belangrijke rol. Voor watervogels, maar ook voor de meeste andere diersoorten. De aanleg van nieuwe natuur tussen 2008 en 2016 heeft de diversiteit alleen nog maar versterkt. Voedsel, water en beschutting zijn altijd dichtbij. Daarnaast zijn er kleine rustgebiedjes gecreëerd waar de dieren niet worden gestoord door mensen en honden. Bloemenranden en graanranden rond akkers zorgen voor extra voedsel voor diverse zoogdieren en vogels en voor een grote hoeveelheid nectar voor vlinders, bijen en andere insecten. Insecten die weer als voedsel dienen voor veel soorten (jonge) vogels. Bovenstaande omstandigheden in combinatie met het gevoerde beheer hebben er voor gezorgd dat je op de Wolfskamer ook een aantal wat zeldzamere diersoorten kunt tegenkomen zoals ijsvogels, lepelaars, zilverreigers, en hagedissen.

 


Hieronder diverse foto’s van dieren genomen op Landgoed de Wolfskamer

 
 • Blauwtje

  Blauwtje

 • Fazanthaan

  Fazanthaan

 • Kleine plevier met kuiken

  Kleine plevier met kuiken

 • Zwaan

  Zwaan

 • Lepelaar

  Lepelaar

Flora


Tekst volgt nog.

 • Dopheide

  Dopheide

 • Pioniersvegetatie

  Pioniersvegetatie

 • Eikvaren

  Eikvaren

 • Grote kattenstaart

  Grote Kattenstaart

 • Wilde plant

  Wilde plant

 • Dopheide

  Dopheide

 • Struikheide

  Struikheide

 • Stekelbrem

  Stekelbrem

 • Watermunt

  Watermunt

 • Bloemenrand

  Bloemenrand

 • Klaproos

  Klaproos

 • Korenbloem

  Korenbloem

 • Varen

  Varens

 • Brem

  Brem

 • Dalkruid

  Dalkruid

 • Zonnedauw

  Zonnedauw